Aktiviteter

Disse aktiviteter er planlagt i det kommende år, men af hensyn til deadline i vores blad planlægger vi årets aktiviteter i rigtig god tid. Derfor kan der opstå ændringer i løbet af året, ikke mindst i denne Coronatid, men der kan også komme nye aktiviteter til med kortere varsel. Ændringer og tilføjelser vil derfor normalt fremgå af Aktivitetskalenderen og Sidste Nyt på hjemmesiden, samt via vores nyhedsbrev og på Facebook.

CORONA-SITUATIONEN
I skrivende stund - her i december – svinger smittetallet op og ned.
Det kan derfor ikke udelukkes, at myndighederne kommer med nye anbefalinger og at vi derfor kommer til atter at aflyse arrangementer.
Hold dig derfor orienteret om evt. aflysninger!

Dato: 2021-02-01 kl. 19:30 S.U. Sted: Vejen jagtforenings flugtskydebane, Stavnsbjergvej 11a, 6600 Vejen

Deltag i årsmødet og få indflydelse i Jægerråd Vejen som varetager de politiske interesser i området. Jægerrådene er repræsenteret i kommunernes grønne råd, brugerråd m.v. I årsmødet har alle mulighed for at tage del i den lokale demokratiske proces og dermed være med til at præge den politiske debat, herunder fremsætte forslag til viderebehandling på kredsmødet. Jægerrådene varetager den samlede indsats som Danmarks Jægerforbunds lokale jagtforeninger gør i kommunalt regi.

Vi bruger cookies på denne hjemmeside, for at kunne levere den bedst mulige oplevelse.