Tom Hansen har siddet i Askov/Malt Jagtforenings bestyrelse i mere end 20 år. I alle disse år har han med stort engagement ydet en meget stor arbejdsindsats og samt på værdig vis repræsenteret foreningen.

Desuden har han i mange år været en meget sikker og kompetent kasserer for foreningen. Derfor har bestyrelsen for Askov/Malt Jagtforening valgt at udnævne han til æresmedlem. Udnævnelsen blev offentliggjort ved hans og Bodils sølvbryllup hvor Bent Knudsen overrakte ham diplom og nål som bevis for æren.