En torsdag i februar havde Askov Kirke igen inviteret Askov-Malt Jagthornsblæsere til at give koncert i kirken.

Ligesom sidste år blev publikum inddraget, når vi sammen sang nogle af vore gode salmer.
I år havde vi i samarbejde med provst Hasse Jørgensen valgt at krydre aftenen med to causerier fra hans hånd over temaet ”Jagten set i bibelsk og kirkeligt lys”.

Hans første indlæg tog udgangspunkt i det gamle testamente, og der var flere betænkelige miner blandt tilhørerne, da han med afsæt i 1. Mosebog fastslog, at det fra starten var Vorherres mening, at vi mennesker skulle være vegetarer.

Det ændrede sig dog efter syndefaldet, herefter kom der kød på bordet. Vi møder i det gamle testamente den første omtale af en dygtig jæger, som hed Nimrod, et navn, der bruges som betegnelse for en ivrig jæger den dag i dag.

I Hasse Jørgensens andet indlæg nævnte han kort, at der ikke er meget omtale af jagt i det nye testamente. Denne del af biblen er mere helliget vore fiskende kammerater. I stedet fortalte han gode anekdoter om to af hans kendte, meget jagtivrige kolleger, nemlig Steen Steensen Blicher og Kaj Munk, og det var bestemt ikke kedeligt.

Rent musikalsk havde vi i år valgt at have fokus på lidt flere deciderede musikstykker på jagthornet kombineret med nogle af de nye jagthornssignaler, såsom blishønen og bekkasinen. I tilgift gav Lene Damsgaard tilhørerne et lille indblik i jagthornets historie, fortæller Peter Aalykke Jensen fra blæsergruppen.

Det blev en rigtig god aften og kirken var i øvrigt godt fyldt op, da der var mere end 100 tilhørere.

Vi bruger cookies på denne hjemmeside, for at kunne levere den bedst mulige oplevelse.