Mandag, 20. Februar 2017

Tom Hansen har siddet i Askov/Malt Jagtforenings bestyrelse i mere end 20 år. I alle disse år har han med stort engagement ydet en meget stor arbejdsindsats og samt på værdig vis repræsenteret foreningen.

Mandag, 6. Februar 2017

Til Askov/Malt Jagtforenings jagtrevir på Estrup Hovedgård, mellem Brørup og Vejen, søges to jægere med hunde.

Fredag, 13. Januar 2017

Da Askov/Malt Jagtforening tog hul på årets aktiviteter med generalforsamling var ikke mindre end 86 medlemmer mødt frem til en vellykket aften på Hotel Skibelund Krat.

Tirsdag, 10. Januar 2017

Det kommende års udgave er på hele 92 sider, hvor man blandt meget andet kan læse mange spændende jagtberetninger. For eksempel om hele tre nyjægere der fortæller om deres første kronhjort.