Foreningen blev stiftet den 9. december 1929 under navnet Malt Sogns Jagtforening. Da var der 26 medlemmer som hver betalte 2 kr. i kontingent. Man samlede et stort jagtterræn som bestod af Malt, Askov og Estrupkær mose. Denne store mosejagt stoppede dog i 1964 da al jord jo skulle indvindes til landbrug og moserne blev opdelt i små parceller og forsøgt afvandet. Heldigvis dog uden det helt store held. I 1987 blev vedtægterne moderniseret og navnet ændret til det nuværende Askov/Malt Jagtforening. Da var der ca. 40 medlemmer. Siden har foreningen været inde i en rivende udvikling.

I dag:

I dag er foreningen en aktiv, velfungerende og moderne lokal jagtforening under Danmarks Jægerforbund - og er med sine ca. 400 medlemmer, såvel fra lokalegnen, som fra det øvrige land samt udland, stille og roligt blevet en af landets store jagtforeninger.
 
Et højt medlemstal er jo ikke et mål i sig selv, men måske snarere et udtryk for, at de mange tilbud og aktiviteter foreningen altid har stået for bliver bemærket og værdsat!
 
Det er foreningens mål, at sikre sig indflydelse og anseelse samt at markere sig i lokalsamfundet på en engageret, ærlig og levende måde og ikke mindst at være et aktivt, hyggeligt og uformeldt samlingspunkt for det enkelte medlem, som tilbydes et bredt spektrum af aktiviteter indenfor jagtmuligheder i ind- og udland, skydninger, hundearbejde, jagthornsblæsning, underholdende og oplysende jægeraftener samt natur- og vildtpleje - ligesom det årlige jagtmagasin i fire farver med medlemmernes egne historier, er meget populært.

Mærkedage i den gamle protokol:

25 års jubilæum
Lørdag den 27. november 1954. Bestyrelsesmøde. 
Da foreningen kan fejre 25 års jubilæum den 9. december, vedtages det at afholde en lille fest hvor konsulent Svenningsen vil vise lysbilleder og foreningens medlemmer skal have lov til at byde deres lodsejere og andre interesserede med til fest i Malt forsamlingshus.
Vagn Østergaard

50 års jubilæum
Søndag den 9. december 1979 var det 50 år siden Malt Sogns Jagtforening blev stiftet. Det skulle fejres med manér. Det første var os nu imod idet vejret var øsende regnvejr, men indenfor på Bakkedal i Skibelund var vi da i tørvejr (sådan næsten) og vore indbudte gæster kom også selvom de var en halv time forsinket. Efter velkomstdrikken gik vi over til fiskeretten. Derefter havde Mogens Langvad, vor kredsrepræsentant, ordet og derefter overrakte han Robert Holm Dansk Jagt-forenings guldemblem som belønning for hans arbejde indenfor jagtens område. Efter hovedretten, kalv stegt som vildt, sang vi et par sange hvorefter Frede Melvang gav en hurtig gennemgang af Malt Sogns Jagtforening gennem 50 år. Efter desserten underholdt vi os med sang og lidt historiesnak da vor underholdningsafdeling totalt havde svigtet os (der skulle have være musikalsk underholdning) Der deltog mænd og kvinder. Til sidst gav foreningen kaffe og vi dansede i lange baner.
Robert Holm

Mosejagten
Jagten i mosen var jeg selv med til da jeg kom til Askov. Det var dejlige jagter. Udbyttet var dog ikke så stort. Jeg kan nævne at der i 1960 blev skudt 3 harer, 5 agerhøns, 1 and, 1 ræv og 2 bekkasiner. Der i alt blev solgt for 52 kr og jagtlejen var 132 kr. Det var småvildt der blev skudt i mosen. Når jeg ser i regnskabet er der kun skudt 4 stk. råvildt i de godt 30 år vi havde mosejagten. Mosejagten ophørte i 1964. Da skulle mosen afvandes idet det var planlagt at jorden skulle indvindes til landbrugsjord. Moserne blev opdelt i færre lodsejere med små parceller. Heldigvis mislykkedes den planlagt afvanding, men derefter var det ikke muligt at samle jagten i mosen fremover, fortæller Bent Knudsen.

Flugtskydning
Flugtskydningen var først på Melvanggård derefter på Svend Jepsens mark. Der blev sat en stor jernskærm op og der sad en mand bag den ved lerduemaskinen og kastede duerne ud. Der var altid god tilslutning til det idet ca. de halve af medlemmerne kom.
I 1966 gik Holsted, Brørup, Vejen og Malt Jagtforening sammen om at oprette en flugtskydningsbane i Estrupkær. Der blev købt 4 tønder land jord for 10.000 kr. Pengene blev lånt og de 4 formænd for foreningerne kautionerede for beløbet. Der blev bygget både en skeet- og en jagtbane. Det var et rigtigt godt initiativ som desværre kun fik en meget kort levetid til 1970 pga. samarbejdsvanskeligheder foreningerne imellem. Herefter overtog Brørup banen og drev den til den blev lukket pga. miljøkrav. Derefter blev der flugtskydning i Vejen og senere i Skudstrup, hvor vi skyder i dag.

Aktiviteter og højdepunkter efterfølgende

1969. Mini-hjorteskydning for første gang. Det blev afholdt på Skibelund Krat.
1973. Nu var der ikke mange aktiviteter tilbage i Jagtforeningen. Det var måske også det der fik bestyrelsen til at komme med forslag om at nedlægge Malt Sogns Jagtforening og lægge den ind under Vejen Jagtforening. Der var mødt 10 mand til generalforsamlingen. 4 stemte for nedlæggelse, 5 imod og 1 blank, hvorfor jagtforeningen heldigvis fortsatte.
1981. Der arrangeres en storstilet kokkejagt i hos Viggo Knudsen i Sønderskov området med 25 deltagere. Dagen, og fuglene, drukner desværre i et frygteligt regnvejr, hvorfor jagten ikke gentages, men denne nytænkning blev begyndelsen til de nye tider i foreningen!
1985. Der vedtages en ny klar målsætning: Foreningen skal satse på alt hvad der har den brede jægerskares interesse. Vi skal stå ved at vi er jægere. Vi skal være synlige. Vi vil markedsføre foreningen via de lokale medier. Der skal være ”kød” på vore foredrag og der satses benhårdt de kommende år med f.eks. Holger Krogsgaard Jensen fra Jensen Safaris, Søren Ervig, Finn Kristoffersen, bedre kendt som ”Stoffer”. Jæger-aften hvor førstepræmien er en ny Otterup jagtriffel. Skovridder Handberg fra Klosterheden, osv.
1986. Riffelskydningen begynder i Skibelund. Første fasanjagt på Enebærodde afholdes.
1987. På generalforsamlingen i januar foreslås vedtægtsændring samt navneændring fra Malt Sogns Jagtforening til Askov Malt Jagtforening. Dette vedtages på en ekstraordinær generalforsamling den 5. februar 1987. Det første medlemshæfte udkommer. I de første år udkom det et par gange om året, derefter som et egentligt årshæfte.
Formålet var naturligvis at informere medlemmerne, men målet var også at det skulle give overskud og pengene derefter skulle betale for vildtplanter til medlemmerne. Årshæftet blev en fantastisk reklame for foreningen og man kan vel godt sige at vi blev næsten landskendte og fik medlemmer over hele landet.
1988. AMJ deltager med en stand i messen Grøn fritid i Vejen. Jægeraften med Holger Krogsgaard Jensen om en professionel jæger i Afrika. Jægeraften med Mauser og Heym importør i Danmark. Jagthornsblæsning begynder.
1989. Dansk Jagt fortæller om foreningen i juninummeret og om hvordan medlemstallet er blevet tredoblet på få år. Der startes hundetræning sammen med Vejen jagtforening - og foreningen er ganske nær ved at få vort eget jagtrevir med 600 tønder land skovjagt i Midtjylland. Jægeraften med legendariske ”Stoffer” Finn Kristoffersen. Jægeraften med Riffelfabrikken, Schultz & Larsen, Otterup. AMJ sætter en Otterup riffel på højkant som præmie.
1990. Leif Ragn Jensen godkender personligt at vi må benytte hans flotte tegning med råbukken og sneppen til årshæftets forside. Medlem nummer 100 melder sig ind. Foredragsaften om jagt i Sverige med A.J. Pind. Foredragsaften med skovridder Handberg fra Klosterheden. Familieudflugt til jæger, forfatter og modtager af DJ's diplom for vildtpleje, Poul Willadsen, ved Rødding.
1991. Omkring 90 mødte op til jægeraften om ”Skytteliv i Skotland” med Ole Daugaard-Pedersen og Jeppe Epdrup. På forsiden på årshæftet ses nu Leif Ragn Jensens smukke tegning med sneppen og bukken i sort/hvid. Bustur til forsvarets arealer ved Oksbøl.
1992. Første jagtdag på Egebjerggård. Denne jagtdag slutter dog i 2002 pga. prisen. Besøg af ”Nosler Kurt” fra Esbjerg om håndladning og riffelskydning.
1993. Første bukkejagt og familietur til Sverige. Jægeraften med skytte Jørgen Andersen, Oksbøl, om sin tid ved Sirius patruljen på Grønland. Besøg af tidl. holdleder for de olympiske flugtskytter Verner Sørensen. Riffelskydning i teori og praksis ved riffelskydningskonsulent Leif Erichsen, Oksbøl.
1994. Jægeraften med Henning Møgelhøj Pedersen. Kendt for Møgelhøj riflen - og udstilling. Hjortebanen i Ørre. Familieaften hos Viggo Knudsen med grill af rådyr m.m.
1995. Første ”Jægermarked”. Køb/salg/bytte og auktion. Det blev en succes. Kursus i riffelskydning - i teori og praksis. ”Åben butik” hos Østjysk Våbenhandel
1996. .Årshæftet udkommer i stor format (A4) med forside i farver. Udveksling af jagt med Estlands Jægerforbund. Udvekslingen ophører i 2001. 6 mand rejste til Estland og jager elg og vildsvin og esterne jagede ænder og fasaner i Danmark. Foreningen har nu 210 medlemmer. Familieudflugt til Dåkrone i Gram.
1997. Foreningen får egen hjemmeside på Internettet og der er blevet udleveret 56.000 vildtplanter betalt af årshæftets overskud. AMJ sender i år 30 medlemmer med familie, i alt 62 personer, på jagt- og familietur til Sverige. Jægeraften om opdræt. Jægeraften om høreskader. Jagtfest på Højskolen i samarbejde med dagli'Brugsen og MHH. Lav din egen jagtkniv. Kursus med Bjarne Rasmussen ”Ras”.
1998. AMJ får overdraget to store kontorkopimaskiner fra Danmarks Jægerforbund som en hjælp til Estlands Jægerforbund. Fragten til Estland koster 6.000 kr. De AMJ jægere der har været på jagt i Estland via udvekslingen betaler 4.000 kr. Resten betales af Danmarks Jægerforbund. Vildt- og vinaften med Hugo Christensen. Prøveskydning af haglpatroner.
1999. Første elgjagt i Sverige. På trods af, at AMJ jægere skyder elg hvert år stopper det igen i 2002 pga. stigende priser og deraf manglende interesse. Foreningen runder medlem nummer 300. Nyt AMJ logo. AMJ indgår samarbejde med Vejen Skibelund Skytteforening om brug af riffelbanen i Skibelund. Til støjdæmpning, modernisering og renovering betaler hver forening ca. kr 60.000. AMJ sender to PC'er og en stor kontorprinter til Estlands Jægerforbund. Disse er doneret af Sydbank. Jægeraften med formand Kristian Raunkjær fra Danmarks Jægerforbund. Schweisshundeaften med Vagn Kristensen, Ulfborg.
2000. Sommerudflugt til Ken Nielsen, Knudevejen i Vejen.
2001. Årshæftet udkommer nu i firefarvet tryk. Jægeraften med trofæopmåler, formand for Nordisk safari Klub Sten Breit. Bustur til forsvarets arealer ved Oksbøl efter krondyr.
2002. Der er nu blevet udleveret mere end 100.000 gratis vildtplanter til medlemmerne, betalt af årshæftets overskud. Fabriksbesøg hos Schultz & Larsen i Rask Mølle. Medlemsaften om jagt i Afrika. Safariaften hos købmand Keld Hansen i Søndervig.
2003. Vi arrangerer foreningsjagt med bus til Polen på bukkejagt i maj og drivjagt i november i samarbejde med JM Jagtrejser. Rævejagten i mosen genoptages i samarbejde med Vejen Jagtforening. Fasan- og andejagt på Boltinggård ved Ringe. Her må der medtages egen hund. Ca. 220 deltagere ved jægeraften med Lars Ørlund om Afrika. AMJ udnævnes til årets ambassadør for Jægernes Naturfond i Ribe amt. 3 aftner med ”Lav din egen jagtkniv”. Sommerudflugt til Ribehøj Fiskepark.
2004. AMJ har 75 års jubilæum. Årshæftet udgives i en 108 siders jubilæumsudgave. Jubilæumsfest på Hotel Skibelund Krat med ikke mindre end 318 deltagere og 60 på venteliste. Underholdning med jagthornsblæserne og kunstfløjter Marie Laursen samt stort jubilæumslotteri. Det var en succes! Jægeraften med Deerhunter ved Thomas Hansen. Foreningsudflugt til Fænø. Ved årets regionsmøde kunne formand Ole K. Hansen overrække Kristian Raunkjær og Danmarks Jægerforbund 5.255 kr. til Jægernes Naturfond.
2005. AMJ på krondyrsafari. Aftentur i krondyrenes rige i klitplantagerne i samarbejde med skytte Jørgen Andersen og Skov- og Naturstyrelsen med bus fra Mosevrå kirke. Vi genoptager skydning til den løbende hjort i Måde. Besøg hos storvildtjæger Niels Jessen i Københoved. Jagt- og Vildtaften på Hotel Skibelund Krat.
2006. Årshæftet omdøbes til Jagtmagasin. Jægerforbundets formand, Kristian Raunkjær, udnævner det som landets flotteste lokale jagtblad og mener det er et jagtmagasin. Forsiden skifter stil og et flot foto vil fremover præge forsiden. Vi genoptager vor tidligere kæmpe succes: Jægerstumpemarked. Jagt- og fiskeudstyr på auktion. Familieaften hos Ken Nielsen, Jagtstuen, Knudevejen, Vejen. Jagten på Enebærodde stopper. Fasanerne forsvinder fra den smukke halvø. Arne Andersen og Martin Ingwersen fra Kronhjortelauget orienterer om den frivillige kronvildtforvaltning ved årets generalforsamling. AMJ byder på jagten på Estrup Hovedgård. Denne er sat i åbent udbud og jagten ender hos AMJ. Det er et historisk længdespring af dimissioner! Riffelbanen miljøgodkendes til de kommende 10 år i samarbejde mellem AMJ og Vejen Skibelund Skytteforening. Aurora bliver foreningens nye arrangør af grupperejserne til Polen.
2007. Aftenåben butik hos Intersport i Vejen. Bukkekaffe nu på Estrup. Familieaften på Estrup. Det første vildsvin bliver nedlagt på AMJ-bukkejagten i Sverige. Informationsaften med Aurora som inviterer på krondyrsteg og lodtrækning.
2008. Første familie- og fiskeaften i Gamst. Det blev en succes. AMJ har nu ande- og gåsejagt på engene ved Hviding. En aften om skudtegn på Estrup ved schweisshundefører Willy H. Sørensen og Poul Erik Kristensen.
2009. AMJ-bustur til Filsø. Første trykjagt i Tyskland. AMJ besøger Korsholms skydearena. Rågeregulering i Vejen Kommune gennem JKF.
2010. Der skydes nu også med LaserShot i forbindelse med mini-hjorteskydningen. Børnenes andejagtsdag arrangeres på Estrup. Foreningen runder medlem nr. 400.
2011. Svampejagten er også gået ind på Estrup
2013. AMJ får en fjerdeplads ved Årets Jagtforening og får et gavekort på kr. 5.000 til et lokalt kursus af Danmarks Jægerforbund. Henning Sønderskov bliver kredsvinder ved Naturprisen for det store og flotte arbejde han har udført på sin ejendom i Gamst. 
2014. Foreningen besøger Klelund Dyrehave. Samarbejde med Gesten Jagtforening om bukke- og vildsvineturen til Sverige. Der nedsættes aktive bue- og nyjægerudvalg idet der sættes fokus på nyjægere og buejægere samt Juniorjægere og der afholdes masser af aktiviteter. Vildtaften med stor succes: En nyskudt kronkalv bliver forlagt og efterfølgende lavet til lækre retter.
2015. Nu også mulighed for at prøve bueskydning ved vor minihjorteskydning. Askov/Malt Jagtforening bliver udnævnt til Årets Jagtforening 2015
2016. Foredrag om Schweisshunden. ”Bukken er død. Hvad nu?”: Ny aktivitet som omfatter arbejdet efter skuddet. En stor succes som fortsættes.
2017. Engjagten udvides arealmæssigt. Ny hjemmeside.
2018. Jagthornskoncert i Askov Kirke. Pølsekursus: Lav dine egne pølser. Også stor succes som fortsættes.!. AMJ køber riffelbanen i Skibelund. Bukkejagten i Sverige stopper.

Følgende har siddet i bestyrelsen for Jagtforeningen:

Hans Hansen 1929 - 1938   Erik Melvang 1971 - 1973
Knud Kristensen 1929 - 1946   Carl G. Mikkelsen 1972 - 1984
Frederik Hansen 1929 - 1958   Henning Pedersen 1972 - 1980
Peter Gejl 1929 - 1947   Robert Holm 1973 - 1992
Åge Toft 1929 - 1951   Søren Kr. Hansen 1973 - 1981
Jacob Vedsted 1938 - 1939   Hans Pedersen Søgård 1976 - 1978
Conrad Påske 1939 - 1953   Viggo Knudsen 1978 - 2002
Andr. Ottesen 1946 - 1948   Erik Toft 1980 - 1996
Svend Jepsen 1947 - 1962   Jørgen Pedersen 1981 - 1989
Hans O. Damkjær 1948 - 1956   Finn Østergaard 1984 - 2021
Vagn Østergård 1951 - 1957   Bent Knudsen 1989 - 2019
Kr. Pedersen Søgård 1953 - 1959   Bent Nielsen 1992 - 1996
Knud Kristensen 1956 - 1960   Ole K. Hansen 1996 - 2005
Kaj Hansen 1957 - 1961    Tom Hansen 1996 - 
Robert Holm 1958 - 1972   Gretha Lyngsøe 2002 - 2005
Frede Melvang 1959 - 1967   Ib Kragh 2005 - 2007
Erik Toft 1960 - 1976   Erik Therkelsen 2005 - 2009
Kr. Therkelsen 1961 - 1965   Ole Lautrup 2007 - 
Egon Dam 1962 - 1973   Ole P. Johnson 2009 - 2015
Bent Knudsen 1965 - 1971   Rasmus Petersen 2015 - 2019
Hans Bruun 1967 - 1973   Søren T. Thorsen 2019
Erik Harder 1970 - 1972   Allan Schmidt Hansen 2019 - 2021
      Lars Wagner 2021
      Dennis Sørensen 2021

Formænd i Jagtforeningen:

Åge Toft 1929 - 1951   Viggo Knudsen 1980 - 2002
Vagn Østergaard 1951 - 1956   Ole K. Hansen 2002 - 2005
Svend Jepsen 1956 - 1962   Bent Knudsen 2005 - 2011
Frede Melvang 1962 - 1966   Ole P. Johnson 2011 - 2015
Erik Toft 1966 - 1976   Ole Lautrup 2015 - 
Henning Pedersen 1976 - 1980      

Æresmedlemmer i Jagtforeningen:

Knud Kristensen 1970
Hans Agergård 1984
Vagn Østergaard 1987
Svend Jepsen 1987
Søren Kr. Hansen 1991
Robert Holm 1992
Erik Toft 1996
Henning Pedersen 1996
Frede Melvang 2001
Viggo Knudsen 2003
Bent Knudsen 2007
Finn Østergaard 2010
Tom Hansen 2017
Vi bruger cookies på denne hjemmeside, for at kunne levere den bedst mulige oplevelse.